سادگی

ساده بودم

ساده هستم

عاشق خواهم ماند!

ساده نباشی عاشق نمی شی!

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
فاطمه

مگه آدمی که سرش شلوغه وقت عاشق شدن هم میکنه؟؟؟

رز آبی

به سلامتی [لبخند]