بی تو

چه کسی خواهد دید مردنم را بی تو

گاه می اندیشم

خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟

آن زمان که خبر مرگ مرا می شنوی

روی خندان تورا کاش که من می دیدم

شانه بالا زدنت را بی قید!

و تکان دادن دستت که " مهم نیست زیاد"

چه کسی باور کرد؟

جنگل جان مرا

آتش عشق تو خاکستر کرد...

همیشه کسانی هستند که اصرار دارند گذشته ات را که هرگزدوستش نداشته ای به یادت بیاورند...فراموشی بی فایده است!!!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید