چيکار کنم؟

آخرشم این خانم منو دق مرگ میکنه.

گر دست دهد خاک کف پای نگارم                 بر لوح بصر خط غباری بنگارم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بر بوی کنار تو شدم غرق و امید است            از موج سرشکم که رساند به کنارم

پروانه ی او گر رسدَم در طلب جان                چون شمع هماندم بدَمی جان بسپارَم

امروز مکش سَر زِ وفای من و اندیش              زان شب که من از غم به دعا دست بر آرم

زلفین سیاه تو به دلداری عشّاق                   دادند   قراریّ    و    ببردند      قرارم

ای باد از آن باده نسیمی بمن آور                  کان بوی شفا بخش بُوَد دفع خمارم

گر قلب دلم را ننهند دوست عیاری                من نقد رَوان در دمش از دیده شمارم

دامن مفشان از من خاکی که پس از من        زین در نتواند که برَد باد غبارم

حافظ لب لعلش چو مرا جان عزیز است          عُمری بود آن لحظه که جان را به لب آرم

دفعه سومه دارم مينويسم اين يه تيکه ی آخرو.نميدونم چرا زمينو زمان لج ميکنن يهو!!!

عزيزترينم از سفر برگشته اونم صحيح و سالم.بيخوابی ديشب منم کشک بوده!!! خدايا شکرت.

خودمونيم عجب پاقدمی داريا!۵۰٪ مشکلهام حل شد. مونده يه مشکل خيلی بزرگ که اونم با ياری خودت و در کنار خودت حلش ميکنيم.

خدا جونم شکـــــــــــــــــــــــــــــرت.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید