زیبا سلام ...

زیبا سلام ...

زیبا هوای حوصله ابریست

چشمی از عشق ببخشایم

تا رود آفتاب بشوید دلتنگی ِ مرا

زیبا کنار حوصله ام بنشین

بنشین مرا به شط غزل بنشان

بنشان مرا به منزله عشق

بنشان مرا به منزله باران

بنشان مرا به منزله رویش

من سبز می شوم...

زیبا تمام حرف دلم این است

من عشق را با نام تو آغاز کرده ام

در هر کجای عشق که هستی

آغاز کن مرا ...

/ 1 نظر / 18 بازدید
وقت سحر

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]