کم نميارم

 

من که کم نميارم.حالا هر کاری که ميخوای بکن.با من لج ميکنی؟؟ مگه تو کی هستی؟انقدر تو چشمات زل ميزنم و نگات ميکنم تا روت کم شه!بچه پر رو!!!!

 

ميدونم اسمت زمونست.ميدونم خيليا جلوت کم آوردن.اما من نه!هرگز!!!

 

مگه توی خواب ببينی که جلوت زانو بزنم.

 

برو بينيم بابا...

 

 

وبلاگ من خراب شد و از اين به بعد مجبورم اينجا بنويسم. مهم اينه که مينويسم حالا کجا فرق نميکنه!به هر حال اينو گفتم که لينکتونو تغيير بدين.03.gif04.gif بابا کی گفته بلاگر خوبه؟؟؟ نه قالب درست و حسابی داره.نه امکانات اينجا رو. روی خودمو برم! بلاگم کشکی کشکی خراب شده،بازم تعريف پرشين بلاگو ميکنم. خوب ما اينيم ديگه.   با يه روز اضافه شدن به سفر  سفرکرده ی عزيز من روزشماری من به اينجا رسيد: ۱۴

 

/ 0 نظر / 11 بازدید